Vi vill önska vår nya medarbetare Tor välkommen i gänget

Tor skall ta bort de tråkiga och monotona jobbet att packa dreven i vaccummaskinen. Han frigör ett par timmar om dagen som vi lägger på 3C banan istället!