Bild på anläggningen ovanifrån en solig dag

800 kw rullar anläggningen på varje dag

Gött