Svanenmärkt


Vi på 3C är glada att medela att vår produkt CC-Fönsterdrev klarar kraven i kriterierna för svanenmärkt flerbostadshus och levereras till Skanska Sverige AB som bygger projektet Tinnerbäcken Södra i Linköping.

Att vi är första valet när det kommer till att bygga miljövänligt har alltid varit vårt mål och någonting vi har kämpat för väldigt länge. Så när man får ett projekt som det här blir man extremt glad att all den tid och energin vi lägger ner, på att bry oss om miljön faktiskt betalar tillbaka sig. För oss så betyder det att vi nu ska börja resan mot att försöka få CC-Fönsterdrev helt och hållet Svanenmärkt. Någonting som är långt ifrån enkelt men ännu ett steg att kvalitet och miljösäkra vår produkt.

Så här skriver stångastaden om valet att bygga Svanenmärkt: svanenlicens

Att använda rätt material när vi bygger och renoverar är viktigt för oss på Stångåstaden. Vi arbetar också aktivt med att minska energiförbrukningen i vårt bestånd. Med Tinnerbäcken Södra tar vi tillsammans med vår entreprenör Skanska ett steg ytterligare då vi har för avsikt att uppföra ett av Linköpings första Svanenmärkta fastigheter.

Vill du ha mer information om projektet kan du besöka denna websida:

https://www.stangastaden.se/sokledigt/nyproduktion/produktion/Pages/Tinnerbackensodra.aspx