3-C Productions

Alla våra produkter och innovationer bygger på lång erfarenhet inom byggbranschen. Genom närkontakt med bland annat förslitningsskador så föddes idéerna till dagens produktsortiment. Våra produkter är väl beprövade och används i husbyggen över i stort sett hela världen.

Vi har idag två byggrelaterade produkter. CC-Fönsterdrev som ger snabbare, enklare och effektivare drevning av fönster och dörrar. CC-Tejp för snabb, exakt och arbetsmiljövänlig uppmätning av CC-mått. Vi har även en följdprodukt avsedd att användas vid skadereglering.

Genom kunskap och aktivt engagemang ska vi inhämta och sprida kunskap inom miljöområdet. Vi ska även genom vårt arbete lyckas med att minimera skadliga miljöeffekter, samtidigt som vi ska klara kraven på kvalitet, arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid samtidigt som vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. All tillverkning sker i Falkenberg där även vårt kontor ligger.


Fönsterdrev i Världsklass

Drevet klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan karm och sidostycke. Efter ett par timmar har det expanderat till 30 mm.


Väldokumenterat

Samtliga av våra produkter har alla de nödvändiga certifikat & annan dokumentation som krävs.


Miljöpolicy

Miljöarbetet är en mycket viktigt del för vår utveckling.

Beställ drevet online

Våra produkter har rönt stor uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Nu kan du beställa drevet direkt på, Fönsterdrev hos bygghemma.se

Finns även hos:Fönsterdrev hos Leif Arvidsson.

Nu har vi även ett Norskt tekniskt byggodkännande


Sintef

Nu är vi även Sintef godkända!
3-C Production AB
Styrvägen 1
311 50 Falkenberg
info @ 3c.nu
Johan Strömberg VD/Europa/USA
Jonathan Strömberg Säljare/England
Lena Cebelius Administration
Växel Falkenberg
0706 763 464
073 403 65 62
0346 587 54
0346 587 54
johan@3c.nu
jonathan@3c.nu
lena@3c.nu

EOTAREPAMPA-BADSP cerifiering kontrollSVENSK-KRONASPCESintef