Som en del i vårt miljötänk så håller vi på att byta ut all vår armatur till LED-belysning. Vi har cirka 270 gamla ljusrörsarmaturer som drar cirka 60.000 KWh/år. De nya kommer att dra knappt 20.000 KWh/år, en besparing på nästan 70%. Med dagens elpriser är det lätt att räkna hem investeringen. Troligtvis kommer detta i framtiden att bli lagstadgat så vi vill ligga i framkant. Läs även om vår solcellsinvestering som gör oss helt självförsörjande på el för hela fabriken, kontoret och alla våra elbilar. 3C –en del för en bättre miljö!