Som en del i vårt miljötänk ville vi ha en avfuktare för våra ugnar som inte drar så mycket energi och inte använder kylmedel. Valet föll på NEXT240 – en industriell luftavfuktare för hantering av mycket höga fuktlaster och luftvolymer. NEXT familjen är en serie luftavfuktare som vänder sig till tillämpningar med för höga fuktlaster och där stora luftvolymer behöver hanteras t ex inom Livsmedel, Processindustrin, Kyllager, Ishallar och andra större fastigheter. NEXT använder en flytande desiccant vilket ger ett antal fördelar jämfört med traditionella avfuktare. • Mycket låg energiförbrukning – en bråkdel av traditionell teknik • Låg anslutningseffekt • Hög kapacitet för luftflöden med upp till 10.000 m3/h • Turboläge för dubblerad kapacitet under ett antal timmar • Tariffdrift då NEXT kan styras att arbeta under perioder med lägre energikostnad – med bibehållen kapacitet NEXT kan bestyckas med olika alternativ för energiåtervinning samt anslutning till ventilationssystem. De kan även installeras friblåsande. Med hjälp av inbyggd intelligens möjliggörs optimal drift och intelligent styrning för lägsta möjliga energiförbrukning. Anslutningar är inbyggda för uppkoppling mot styr[1]system och övervakning via Modbus och Ethernet. NEXT är konstruerad för att möjliggöra en lång livscykel och ett enkelt underhållsar[1]bete. NEXT är konstruerad med standardkomponenter och använder endast miljövän[1]liga och livsmedelklassade vätskor. Dimensionering Turboläget gör det möjligt att välja den avfuktarkapacitet som normalt behövs och samtidigt kunna hantera plötsliga högre fuktlaster som kan uppstå vid avspolning av lokalen eller då portar öppnas. Bra pryl helt enkelt! Kolla in Airwatergreen.

3C –en del för en bättre miljö!