I vår nya fabrik i Falkenberg tillverkar vi ca 2000 drev om dagen. Vi levererar till 20 länder och har 400 återförsäljare runtom i landet. Vi är 20 medarbetare

Vi värnar om att ha ett krets lopp I fabriken och en så liten på verkan på naturen som möjligt

Det vi kan göra för att minska utsläppen gör vi allt för att nå målen