Dreva fönster

Att dreva fönster

Det finns flera sätt att dreva fönster, och ett av de enklaste är att använda CC-Fönsterdrev. En expanderande tätningslist som består av finporig skumplast som pressats samman till 2 milimeters tjocklek. Bindemedlet gör att remsan expanderar sakta upp till full tjocklek, 30 millimeter.

Det tar ungefär en och en halv timme för remsan att nå sin fulla tjocklek. Då gör det inget om man måste avbryta jobbet under tiden man håller på med monteringen. Om man använder remsan istället för fogskummet så slipper man utsättas för det farliga isocyanaterna. Remsan behåller sin elasticitet. Det gör det möjligt att efterjustera fönstret.

Så här gör du:

Arbetsflöde vid redan monterat fönster

 1. Gör rent mellan stycket eller objektet som ska tätas. Montera CC-Fönsterdrev. Öppna rullen så att vakuumet släpper och dra ut drevet lika långt som det hålrum som ska tätas.
 2. Klipp av CC-Fönsterdrev i rätt längd och avlägsna den gula plastlinern.
 3. Stick in CC-Fönsterdrev mellan stycket eller objektet som ska tätas. Vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera.
 4. Det är viktigt att skjuta upp drevet i hörnen så att tätningen blir exakt och det inte blir kölddrag i hörnen.

Arbetsflöde med självhäftande CC-Fönsterdrev

 1. Borsta av objektet för att avlägsna löst damm och smuts. Montera CC-Fönsterdrev.
 2. Skulle ni montera på stålreglar som är feta eller oljiga så ta en trasa med T-röd och tvätta. Då fäster CC-Fönsterdrev direkt.
 3. Öppna rullen så att vakuumet släpper och dra ut drevet lika långt som det hålrum som ska tätas.
 4. Dra av releasen som täcker CC-Fönsterdrev så att klistret frigörs.
 5. Applicera CC-Fönsterdrev på stycket eller objektet som ska tätas och tryck till CC-Fönsterdrev så att det fastnar.
 6. Det är viktigt att skjuta upp drevet i hörnen så att tätningen blir exakt och det inte blir kölddrag i hörnen.
 7. Klipp eller skär i hörnen.
 8. Montera fönstret.
 9. Montera karmskruven direkt genom CC-Fönsterdrev om så önskas.
 10. Nu är det bara att vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera. Vid kyla en längre expansionstid.

Arbetsflöde med Nålpistol

Förutsättningen är att sidostyckena eller karmen är av ett material där det går att applicera CC-Fönsterdrev med nålpistol. Skulle det inte finnas något att fästa drevet i, applicera CC-Fönsterdrev på fönsterkarmen. Tänk då på att föra upp CC-Fönster- drev en bit ovanför fönstret så att det inte blir blir kölddrag i hörnen.

 

Monteringsanvisning

 1. Öppna påsen med kniv eller sax.
 2. Dela drevet med mellanlägget.
 3. Montera CC-Fönsterdrev på stycke i väggen med nålpistol.
 4. Sätt drevet över fönsterklossarna och fäst drevet.
 5. Skär eller klipp drevet vid fönsterklossarna så att klossen ligger fri.
 6. Skär eller klipp CC-Fönsterdrev vid hörnen så att drevet kan expandera från två sidor.
 7. Montera fönstret.
 8. Montera karmskruven direkt genom CC-Fönsterdrev om så önskas.
 9. Nu är det bara att vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera.

Enligt Typgodkännande 01/05/98
CC-Fönsterdrev ska skyddas mot fukt och UV-Ljus med en täcklist i exempelvis plåt eller fogmassa. Insidan ska skyddas med en diffusionstät fogmassa eller en SITAC godkänd tejp. Skulle det trots allt komma in fukt så finns det inga levande organismer i CC-Fönsterdrev, det är helt humusfritt, vilket innebär att det kan omöjligt mögla.