3C engagerar sig i NyföretagarCentrum

3-C Production AB  är stolt Guldpartner till NyföretagarCentrum Halland, en stiftelse som genom kostnadsfri rådgivning hjälper människor att omvandla sina idéer till företag.  Vi  tycker det är viktigt att det startas fler företag som har bästa möjliga förutsättningar att lyckas. NyföretagarCentrum Hallands verksamhet bygger på stöd från det lokala näringslivet, och genom vårt stöd är vi med och möjliggör deras verksamhet!
Du kan läsa mer på www.nfchalland.se.
 

Att engagera sig i företagande och kreativa människor som vill skapa och  en bättre framtid är 3C drivkraft

 Johan Strömberg
VD