Miljöpolicy

3C tänker grönt

Genom kunskap och aktivt engagemang ska vi inhämta och sprida kunskap inom miljöområdet. Vi ska genom vårt arbete minimera skadliga miljöeffekter, samtidigt som vi ska klara kraven på kvalitet, arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid samtidigt som vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Det är därför en självklarhet att optimera funktion, välja material och produktionsprocesser som belastar miljön minimalt och att konstruera produkterna på ett sådant sätt att dessa anpassas till kretsloppssamhället.

3-C Production ska erbjuda en arbetsmiljö som gör det möjligt att möta kundernas alltid högt ställda krav på kvalitet. Omfattande arbete har lagts ner på att utveckla material och processer som möter det moderna samhällets krav på inre och yttre miljö.

Miljöarbetet är mycket viktigt för 3-C Productions utveckling. Dessutom är det hela företagets bestämda uppfattning att en levande och fungerande natur är av största betydelse för vår livskvalitet.