CSR

Vårt samhällsansvar

Vi har ett ansvar för det samhälle vi verkar i och skyldighet att bidra till dess utveckling. Vi ska ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

3C Production bidrar på olika sätt till ett antal organisationer och i vårt samhällsarbete ingår även frågor om jämställdhet och mångfald. 3C har tagit in många nyanlända i sin verksamhet, och vi har flera medarbetare från olika länder. Det är ett stort plus för företaget på alla sätt och det bygger gemenskap.